Condiţii generale pentru utilizarea site-ului www.serenityresort.ro

Acest website (numit în continuare “Site”) este operat de SERENITY RESORT SRL, cu sediul în Codlea, str Halchiului nr 100.

SERENITY RESORT SRL a creat site-ul www.serenityresort.ro pentru informarea clienţilor, utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos („Condiţii generale”), precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu SERENITY RESORT SRL.

Proprietate intelectuală

Toate materialele de pe acest site reprezintă proprietatea intelectuală a SERENITY RESORT SRL.Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, cu excepţia cazului în care copierea este necesară pentru vizionarea lor on-line. Totuşi, este posibilă tipărirea de pagini complete de pe site sau copierea fişierelor, pentru uz personal.

Pentru a raporta o problema legata de drepturi de proprietate intelectuala, va rugam sa transmiteti un e-mail pe adresa  office@serenityresort.ro

Drepturi de marcă

Numele Serenity Resort, logo-ul Serenity Resort sunt mărci înregistrate de către SERENITY RESORT SRL.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de la SERENITY RESORT SRL sau de la titularii respectivi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Conectarea la site

Pentru cine doreşte să realizeze o legătură la site, aceasta trebuie să fie la pagina principală Serenity Resort (homepage).

Acurateţea informaţiei

SERENITY RESORT SRL va recurge la măsuri rezonabile pentru a se asigura că informaţiile de pe acest site sunt corecte şi în conformitate cu datele la zi. Totuşi, SERENITY RESORT SRL îşi rezerva dreptul de a schimba specificaţiile produselor în orice moment.

Informaţiile din această pagină de Internet au fost incluse cu bună credinţă, însă sunt doar pentru informare generală. Nu trebuie să vă bazaţi pe ele pentru nici un anumit scop, şi nu se dă nici o interpretare sau garanţie în ceea ce priveşte exactitatea sau întregimea acestora. SERENITY RESORT SRL exclude orice responsabilitate, în limitele permise de lege rezultând din accesarea şi utilizarea acestui site.

Protejarea informaţiei

SERENITY RESORT SRL respectă intimitatea fiecărei persoane care vizitează acest site. Această clauză stipulează ce informaţii poate colecta SERENITY RESORT SRL şi cum vor fi acestea folosite.

Informaţie nepersonală şi neidentificabilă colectată automat

În unele cazuri putem colecta automat astfel de informaţii. Exemple despre astfel de infromaţii includ tipul de browser de internet utilizat, tipul de sistem de operare folosit de computerul tău, numele domeniului site-ului de pe care se face conexiunea la site-ul nostru.

Contact

Pentru întrebări sau nelămuri referitoare la datele personale, trimite un e-mail la adresa noastră: office@serenityresort.ro sau telefonează-ne la numărul de telefon: 0368 410 055 ; sau scrie-ne pe adresa: Halchiului 100, Codlea

Legislaţie şi jurisdicţie – drept aplicabil

Prezentele Condiţii Generale, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiţii Generale sau din accesarea / funcţionarea / disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Condiţiilor Generale şi a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.

Informaţii privind protecţia datelor personale

Scopul colectarii datelor este: promovarea de servicii si produse adresate direct clientilor persoane fizice si promovarii ofertelor prin mijloace de marketing direct.

Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare procesarii solicitarii Dumneavoastra. Refuzul dvs. determina imposibilitatea concretizarii serviciului solicitat.

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: Administratia si Serviciul Marketing al SERENITY RESORT SRL .

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor(*).

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate în strainatate.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cât mai curând posibil.

Rezervare – rezervare fermă

Pentru a efectua o rezervare va trebui să completați un formular cu solicitarea dvs unde veți putea specifica , în detaliu , solicitarea dvs.Sistemul de rezervare va opera și va aloca, funcție de disponibilitate , tipul de cameră ori serviciu pe care dvs doriți să îl contractați.

Pentru a beneficia de rezervare este obligatoriu să introduceți datele dvs de identitate Acestea vor fi utilizate pentru înregistrarea în sistem a rezervării , pentru emiterea documentelor contabile (facturi , bonuri fiscale) dar și de departamentul de marketing care vă va informa , periodic ,de ofertele resortului.

PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru desfășurarea activităților sale, SERENITY RESORT SRL prelucrează date cu caracter personal ale anumitor categorii de persoane fizice. Acestea pot include date cu caracter personal ale utilizatorilor acestui Site sau ale colaboratorilor/partenerilor contractuali ai SERENITY RESORT SRL .

Prin citirea acestei Politici de Confidențialitate, utilizatorul este informat cu privire la modul în care SERENITY RESORT SRL colectează, procesează și protejează datele personale furnizate prin intermediul site-ului propriu, precum și cu privire la modul in care se realizeaza colectarea și navigarea pe site și alte date care pot fi furnizate în viitor SERENITY RESORT SRL prin contractul de cazare sau prin orice alte mijloace permise.

Utilizatorul trebuie să citească cu atenție această Politică de Confidențialitate, scrisă în mod clar și simplu, pentru a facilita înțelegerea acesteia și pentru a determina în mod liber și în mod voluntar dacă dorește să furnizeze datele personale sau datele terților catre SERENITY RESORT SRL .

Datele cu caracter personal se referă la informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, si anume, informații despre o persoană a cărei identitate este fie clara in mod evident, sau poate fi, cel puțin, stabilită prin obținerea unor informații suplimentare.

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”), datele prelucrate de Grand Hotel Minerva  prin intermediul Site-ului putând fi folosite in scopuri precum:

Desfășurarea operațiunilor de recrutare de personal;

Executarea cererii dumneavoastra de rezervare;

Desfășurarea activităților de marketing si promovare, inclusiv pentru va solicita opinia cu privire la serviciile pe care vi le-am oferit;

Promovarea campaniilor publicitare desfasurate de SERENITY RESORT SRL ;

Realizarea studiilor de piata si de produs si de marketing al serviciilor noastre;

In urma introducerii datelor cu caracter personal ale dumneavoastră în una dintre secțiunile Site-ului, va exprimați acordul expres si neechivoc pentru ca deținătorul Site-ului sa poata folosi aceste date in scopul pentru care ați furnizat datele;

Asigurarea securității bunurilor si a persoanelor prin intermediul supravegherii video;

Soluționarea cererilor,a intrebărilor sau a reclamațiilor dumneavoastră;

Comunicarea cu partenerii contractuali și oricare colaboratori (indiferent dacă aceasta se face punctual sau in baza unui contract);

Administrarea si mentenanța acestui Site;

Să gestioneze sondajele și /sau evaluările privind calitatea serviciilor oferite de SERENITY RESORT SRL  și / sau percepția imaginii sale ca societate;

Datele utilizatorului vor fi păstrate pe perioada necesară îndeplinirii fiecărui scop sau până când utilizatorul solicită retragerea de la SERENITY RESORT SRL , se opune sau iși revocă consimțămantul.

CE DATE DE UTILIZARE VA PRELUCRA SERENITY RESORT SRL ?

SERENITY RESORT SRL poate procesa următoarele categorii de date, în funcție de solicitarea utilizatorului:

Date de identificare: nume, prenume;

Date de contact: Adresa poștală, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail;

Coduri de utilizator sau parole de utilizator;

Date personale: data nașterii, sexul, naționalitatea;

Detalii privind preferințele;

Datele de geolocalizare;

Datele de card, necesare pentru plata rezervării sau pentru a garanta rezervarea, precum și pentru a plăti șederea sau serviciile asociate cu aceasta.

În cazul înregistrării și/sau accesării prin intermediul unui terț, SERENITY RESORT SRL poate colecta și accesa anumite informații din profilul utilizatorului din rețeaua socială corespunzătoare, numai în scopuri administrative interne și/sau în scopurile indicate mai sus.

În cazul în care utilizatorul furnizează datele terță parte, acesta declară că are consimțământul terțului și se angajează să furnizeze părții interesate – titularului de date – informațiile conținute în această politică de confidențialitate, exonerând în mod corespunzător SERENITY RESORT SRL de orice responsabilitate în acest sens. Cu toate acestea, SERENITY RESORT SRL poate efectua procedurile necesare pentru a verifica acest fapt, adoptând măsurile corespunzătoare de verificare, în conformitate cu reglementările privind protecția datelor.

Stocam datele cu caracter personal doar pe perioada necesara îndeplinirii scopurilor și ulterior pe durata termenului de prescripție aplicabil. Dupa încheierea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate in date anonime in măsura in care va fi necesara utilizarea acestora in scopuri de cercetare stiințifică sau statistică.

Rețineți faptul ca in anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusa de lege.

Unul dintre temeiurile de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal poate fi reprezentat de consimțămantul dumneavoastră. În aceasta situație, SERENITY RESORT SRL trebuie sa fie in masură să demonstreze că dumneavoastră v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor personale. În acest sens, înainte de acordarea consimțământului, SERENITY RESORT SRL va informează cu privire la acest lucru.

Dumneavoastră aveți dreptul sa va retrageți in orice moment consimțământul, cu precizarea că aceasta nu afectează legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Datele cu caracter personal ale minorilor (cum ar fi: numele si prenumele, parola, adresa, numarul de telefon, unitatea de invațământ, alte date cu caracter personal ale acestora, datele cu caracter personal ale membrilor de familie nu vor fi prelucrate de catre SERENITY RESORT SRL , fară acordul prealabil al parinților/reprezentanților legali ai acestora.

Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum sunt prevazute in GDPR, sunt urmatoarele: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea datelor, dreptul de a fi notificat cu privire la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa autorității competente in domeniul protectiei datelor cu caracter personal si instanțelor de judecată competente.

Pentru exercitarea acestor drepturi va puteți adresa cu o cerere scrisa, datată și semnată, in atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, la adresa office@vilaevergreen.ro. In cerere se va preciza daca se dorește ca informațiile sa fie comunicate la o anumita adresă (chiar si adresa de e-mail) sau printr-un serviciu de corespondență care sa asigure predarea in mod personal.

Vă rugam sa rețineți că:

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel incât sa decidem daca este intemeiata sau nu. În masura in care cererea este întemeiată, va vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, insă va vom informa asupra motivelor refuzului si asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției.

Vom incerca sa raspundem solicitarii dumneavoastra in termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit in condițiile legii, in funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a va identifica într-un termen util.

Dacă depunem toate eforturile si nu reușim să vă identificăm, iar dumneavoastră nu ne furnizați informații suplimentare pentru a putea să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitarii.

WhatsApp Button