Politica de confidențialitate

 1. Politica de confidențialitate

Confidențialitatea oaspeților noștri este foarte importantă pentru noi. Protecția datelor cu caracter personal a devenit un subiect foarte dezbătut și ne dorim ca dumneavoastră să vă bucurați de interacțiunea cu noi. Serenity Resort acordă importanță datelor dumneavoastră personale și luăm toate măsurile necesare pentru a le proteja.

Mai jos veți găsi o imagine de ansamblu asupra modului în care prelucrăm datele dumneavoastră personale, scopurile acestei prelucrări și care sunt beneficiile dumneavoastră. De asemenea, vă vom informa cu privire la drepturile dumneavoastră și modalitățile în care ne puteți contacta.

 

Vă rugăm să aveți în vedere că “Notificarea de Confidențialitate” nu se aplică și nu suntem responsabili pentru confidențialitatea, informațiile ori alte practici ale terților, inclusiv orice terță parte care administrează un site ce conține un link cu referire la serenityresort.ro. Includerea unui link pe site nu implică asumarea site-ului conectat de noi sau de afiliații noștri.

 

 1. Actualizări ale politicii de confidențialitate

Pe masură ce afacerile și tehnologia evoluează, este posibil să fie nevoie să aducem modificări acestei “Politici de Confidențialitate”. Vă recomandăm să consultați conținutul “Politicii de Confidențialitate“ cu regularitate pentru a vă asigura că sunteți la curent cu cele mai recente actualizări sau modificări cu privire la gestionarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

 1. Termeni și Condiții  

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare prezentate mai jos, înainte de a folosi sau de a obține orice materiale, informații sau servicii prin intermediul site-ului serenityresort.ro și a adreselor de mail afiliate domeniului serenityresort.ro (“Site-ul”).

Scopul acestor termeni și condiții este să vă explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Suntem conștienți că datele cu caracter personal vă aparțin, de aceea depunem toate eforturile să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim date cu caracter personal unor părți terțe fără să vă informăm.

Toate paginile Site-ului sunt proprietatea S.C. SERENITY RESORT S.R.L., cu sediul social în Codlea, Brașov, Str. Hălchiului, Nr. 100, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J8/1472/12.07.2016, având codul de înregistrare fiscală CUI 36306885. Pentru ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți prin modurile de stocare și clauzele de confidențialitate folosite de locație.

 

 1. Condiții de utilizare 

Toți utilizatorii Site-ului se obligă să respecte prezentele condiții pentru utilizarea Site-ului. Prin folosirea, vizionarea, transmiterea, reținerea, stocarea și/sau utilizarea informațiilor și materialelor Site-ului, a serviciilor sau a funcțiilor oferite în sau de Site sau a conținutului Site-ului, în orice modalitate, dumneavoastră sunteți de acord cu fiecare dintre termenii și condițiile prezentate în continuare.

S.C. Serenity Resort S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica unilateral și fără nicio notificare prealabilă: conținutul, forma de prezentare și/sau structura Site-ului în orice moment, modificările făcute fiind considerate a fi acceptate de către dumneavoastră daca veți continua să folositi Site-ul după afișarea “Termenilor și Condițiilor” pe Site, după notificarea în prealabil, în mod vizibil, cu privire la faptul că prezenții “Termeni și Condiții” au fost actualizați.

Dumneavoastră și Serenity Resort S.R.L. sunteți contractori independenți și nicio agentie, parteneriat, relație angajat – angajator nu este urmarită și nu se va crea prin utilizarea Site-ului.

 

 1. Scopul

Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot încheia contracte valabile în conformitate cu legislația aplicabilă sau care se află deja în relații contractuale cu Serenity Resort S.R.L. Site-ul și serviciile oferite de Site nu sunt destinate minorilor.

 

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Pentru desfășurarea activităților sale, Serenity Resort S.R.L. prelucrează date cu caracter personal ale anumitor categorii de persoane fizice și juridice. Acestea pot include date cu caracter personal ale utilizatorilor acestui Site sau ale colaboratorilor/partenerilor contractuali ai Serenity Resort S.R.L.

 

În cazul în care datele despre o astfel de persoană sunt prelucrate, această persoană este denumită „persoană vizată” în înțelesul legislației din domeniul protecției datelor cu caracter personal. În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește datele cu caracter personal și libera circulație a acestor date dar și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”), datele prelucrate de Serenity Resort S.R.L. prin intermediul Site-ului pot fi folosite în scopuri precum:

 • Desfășurarea operațiunilor de recrutare de personal;
 • Executarea cererii dumneavoastră de rezervare;
 • Desfășurarea activităților de marketing și promovare, inclusiv pentru a vă solicita opinia cu privire la serviciile pe care vi le-am oferit;
 • Asigurarea securității bunurilor și a persoanelor prin intermediul supravegherii video;
 • Realizarea studiilor de piață, de produs și de marketing al serviciilor noastre;
 • Administrarea și mentenanța acestui Site;
 • Promovarea campaniilor publicitare desfășurate de Serenity Resort S.R.L.;
 • Soluționarea cererilor, a întrebărilor sau a reclamațiilor dumneavoastră;
 • Comunicarea cu partenerii contractuali și oricare colaboratori (indiferent dacă aceasta se face punctual sau în baza unui contract);

 

În urma introducerii datelor cu caracter personal ale dumneavoastră în una dintre secțiunile Site-ului, vă exprimați acordul expres și neechivoc pentru ca deținătorul Site-ului să poată folosi aceste date în scopul pentru care ați furnizat datele.

Prin utilizarea de către dumneavoastră a Siteului, pot fi colectate urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume și prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa IP, data și ora la care s-a accesat acest Site, precum și datele cuprinse în CV-uri.

 

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor și ulterior pe durata termenului de prescripție aplicabil. După încheierea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime în măsura în care va fi necesară utilizarea acestora în scopuri de cercetare științifică sau statistică. Rețineți faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

 

Unul dintre temeiurile de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi reprezentat de consimțământul dumneavoastră. În această situație, Serenity Resort S.R.L. trebuie să fie în masură să demonstreze că dumneavoastră v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor personale. În acest sens, înainte de acordarea consimțământului, Serenity Resort S.R.L. vă informează cu privire la acest lucru. Dumneavoastră aveți dreptul să vă retrageți în orice moment consimțământul cu precizarea că aceasta nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dorim să accentuăm faptul că, la orice adresare via mail afiliată serenityresort.ro, locația Serenity va salva numele, adresa de mail și numărul de telefon, iar în cazuri particulare, adresa completă, data nașterii sau alte informații. Nota din subsolul mailului vă va informa asupra stocării acestor informații: “În cazul în care nu sunteți de acord să vă introducem în baza de date vă rugăm să ne trimiteți un REPLY cu textul „NU SUNT DE ACORD”.

Datele cu caracter personal ale minorilor (cum ar fi: numele și prenumele, parola, adresa, numărul de telefon, unitatea de învățământ, alte date cu caracter personal ale acestora, datele cu caracter personal ale membrilor de familie nu vor fi prelucrate de către Serenity Resort S.R.L., fără acordul prealabil al părinților/reprezentanților legali ai acestora.

 

Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum sunt prevăzute în GDPR, sunt următoarele: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea datelor, dreptul de a fi notificat cu privire la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa autorității competente în domeniul protecției datelor cu caracter personal și instanțelor de judecată competente.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, la adresa office@serenityresort.ro. În cerere se va preciza dacă se dorește ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresă (chiar și adresă de e-mail) sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure predarea în mod personal.

 

Vă rugăm să rețineți că: 

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită vă fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de adresare în fața justiției.

Vom încerca să răspundem solicitării dumneavoastră în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în condițiile legii, în funcție de diferite aspecte precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.

Dacă depunem toate eforturile și nu reușim să vă identificăm, iar dumneavoastră nu ne furnizați informații suplimentare pentru a putea să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitarii.

 

 1. Utilizarea cookie-urilor 

Site-ul nostru utilizează cookie-uri. Informațiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștință utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor utilizate de site-ul serenityresort.ro. De asemenea, sunt prezente și câteva linkuri utile legate de acest subiect. Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile care urmează.

Pentru a respecta cerințele stabilite în prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice și prevederile GDPR, tuturor vizitatorilor site-ului li se cere consimțământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora. Site-ul nostru folosește cookie-uri proprii și de la terți, pentru a furniza utilizatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. Cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi:

 • Personalizarea anumitor setări precum limba în care este vizualizat un site, accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului ‘’înainte’’ și “înapoi’’;
 • Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori;
 • Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai plăcută;
 • Îmbunătățesc eficiența publicității online.

 

 1. Ce sunt cookie-urile? 

Cookie-urile sunt fragmente de text plasate de către site-urile pe care le vizitați în computerul dumneavoastră, terminalul mobil sau alte echipamente de pe care accesați Internetul. Această tehnologie de stocare automată a datelor este foarte răspândită și se folosește pentru a colecta informații precum: tipul de browser și sistemul de operare, pagina sursă, denumirea domeniului când vizitatorul s-a conectat la site.

 

Scopul folosirii cookie-urilor este de a înțelege cum folosesc utilizatorii această pagină de web și ne ajută să adaptăm conținutul website-ului în funcție de nevoile dumneavoastră. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului). Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

 

Exista 2 categorii mari de cookie-uri: 

 1. Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în folderul de cookie-uri al browser-ului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browser-ului (exemplu: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare);
 2. Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (în general, depind de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv, cunoscute sub numele de ‘third partycookies’ (cookie-uri plasate de terți), care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori. Furnizorii terți trebuie să respecte, de asemenea, legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

 

 1. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet? 

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului: categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de travel:
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor: reținerea parolelor, preferințele de limbă (exemplu: afișarea rezultatelor căutarilor în limba Română);
 • Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search);
 • Măsurare, optimizare și caracteristicile de analytics cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (exemplu: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

 

 1. Cum și de ce folosim cookie-uri? 

În ideea de a oferi un serviciu personalizat utilizatorilor noștri, serenityresort.ro poate folosi cookie-uri pentru a facilita stocarea și urmărirea preferințelor dumneavoastră. Spre exemplu, putem folosi cookie-uri pentru a vă putea identifica și pentru a vă putea furniza informații și servicii bazate pe preferințele pe care vi le-ați exprimat în vizitele dumneavoastră anterioare. De asemenea, rețele terțe de publicitate online pot folosi cookie-uri pentru a putea adapta mesajele publicitare în funcție de preferințele dumneavoastră.

 

Folosirea cookie-urilor este un standard actual la majoritatea siteurile pe care le vizitați. Majoritatea browserelor sunt setate să accepte cookie-uri. Daca însă nu doriți acest lucru, puteți reseta browserul dumneavoastră fie să vă anunțe ori de câte ori primiți câte un cookie fie să refuze acceptarea cookie-urilor. Trebuie însă să știți că unele secțiuni ale siteului nostru nu vor putea fi vizualizate normal dacă ați setat browserul dumneavoastră să respingă cookie-urile. Trebuie de asemenea să rețineți că ori de câte ori dezvăluiți în mod voluntar informații personale în mediul de comunicare online, programul de e-mail, programul de FTP, serviciile de mesagerie, informația dezvăluită de dumneavoastră poate fi ușor colectată și folosită de persoane neautorizate.

 

Deși serenityresort.ro face tot posibilul să protejeze informația dumneavoastră personală, nu vă poate asigura sau garanta securitatea oricărui tip de informație pe care ni-l transmiteți, astfel încât transmiterea informației într-un mediu inadecvat se face pe propria dumneavoastră răspundere. Trebuie să înțelegeți de asemenea că sunteți unicul responsabil pentru menținerea secretului informațiilor (parole, nume de utilizator, etc), legate de conturile pe care le-ați dobândit ca urmare a folosirii serviciilor oferite de noi.

 

 1. Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site 

O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

 • Cookie-uri de performanță a site-ului;
 • Cookie-uri de analiză a vizitatorilor;
 • Cookie-uri pentru geotargetting;
 • Cookie-uri de înregistrare;
 • Cookie-uri pentru publicitate;
 • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate.

 

 1. Care sunt cookie-urile folosite de către acest site 

Google Analytics – Vezi Google Analytics Privacy pentru mai multe detalii despre ce informații colectează Google Analytics.

 

 1. Securitate și probleme legate de confidențialitate 

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate, nici nu se pot auto-executa. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

 

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies. Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.

Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare. Instalați-vă și actualizați-vă constant aplicații antispyware. Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos.

 

 1. Cum pot opri cookie-urile? 

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau se poate seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă un vizitator nu este înregistat folosind cookie-urile, nu va putea lăsa comentarii. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în meniul Opțiuni / Settings sau în meniul Preferințe / Favorites al browserului.

 

WhatsApp Button